Ændring af TV 2 Play Brugerbetingelser

Følg

Senest opdateret:


Vi har ændret brugerbetingelserne for TV 2 Play. De gør sig gældende for alle der tegner et abonnement fra 23. april 2024 og for eksisterende abonnenter vil de træde i kraft fra 27. maj 2024. I denne artikel finder du en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe dig godt videre.

Hvor kan jeg læse de nye brugerbetingelser for TV 2 Play?

Du kan læse de nye TV 2 Play Brugerbetingelser her. Hvis du er eksisterende kunde (købt abonnement før 23. april 2024) kan du se brugerbetingelserne, der gør sig gældende for dit TV 2 Play abonnement indtil 27. maj 2024 her

Hvorfor er TV 2 Play Brugerbetingelser ændret? 

Ændringerne er gennemført som et led i en generel revidering af TV 2 Play Brugerbetingelser for at sikre os, at de er fuldt opdaterede og følger med den udvikling TV 2 Play er i. Ændringerne i TV 2 Play Brugerbetingelser påvirker ikke din brug af TV 2 Play tjenesten eller TV 2 Plays funktionaliteter. 

Gælder de nye TV 2 Play Brugerbetingelser for alle pakker? 

De nye TV 2 Play Brugerbetingelser gælder for alle pakker købt direkte gennem TV 2 samt alle pakker købt gennem en af TV 2s Partnere. Der vil dog være visse betingelser, der kun er gældende for abonnenter, der har købt en TV 2 Play pakke direkte gennem TV 2. Derfor vil nogle af ændringerne, der er foretaget i brugerbetingelserne, heller ikke være relevante for kunder, der har købt et abonnement gennem en af TV 2s Partnere. 

Hvad er blevet ændret i TV 2 Play Brugerbetingelser? 

Udover sproglige justeringer og præciseringer, giver nedenstående en oversigt over de væsentligste ændringer, der er foretaget:

Emne 

Gældende brugerbetingelser 

Nye brugerbetingelser 

Præcisering af aftaleforhold ved køb gennem partner 

N/A 

Hvis du køber et abonnement til TV 2 Play gennem en af TV 2s distributører eller samarbejdspartnere (Partnere) indgår du en aftale, herunder en betalingsaftale, direkte med den pågældende partner. Partnerens vilkår er i disse situationer gældende i forholdet mellem dig og Partneren i tillæg til disse Brugerbetingelser. 

  

Ad. opgradering og nedgradering: 

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere skal vilkår for opgradering og/eller nedgradering findes i den aftale du har indgået med denne Partner. 

  

Ad. gratis prøveperiode og kampagnetilbud: 

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere er det Partnerens vilkår der er gældende. 

  

Ad. fortrydelsesret: 

Hvis du har købt et abonnement på TV 2 Play gennem en af TV 2s Partnere er det Partnerens vilkår der er gældende. 

  

Variation i indhold 

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 Play, så længe abonnementsaftalen er i kraft. 

TV 2 er forpligtet til at levere TV 2 Play, så længe abonnementsaftalen er gældende. Det til enhver tid værende indhold i abonnementet kan dog variere, da nogle udsendelser og programmer for eksempel kan være tidsbegrænsede, ligesom der også tilføjes nyt indhold løbende. 

Misligholdelse fra brugerens side 

Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at du kopierer indhold fra TV 2 Play eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan TV 2 uden varsel afskære din adgang til at benytte TV 2 Play. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen. 

Hvis TV 2 konstaterer eller har mistanke om, at du misligholder dine forpligtelser, kan TV 2 uden varsel afskære din adgang til at benytte TV 2 Play. TV 2 forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen. 

Ændring af / variation i indhold 

TV 2 kan til enhver tid ændre indholdet af TV 2 Play. Ved mindre justeringer vil disse blive oplyst via TV 2 PLAY kundeservice: https://play.kundeservice.tv2.dk/hc/da. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst. 

  

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 

TV 2 kan løbende ændre indholdet på TV 2 Play, herunder fordi noget indhold kan være tidsbegrænset og fordi der løbende tilføjes nyt indhold. Dette anses ikke som en ændring af aftalen, og derfor heller ikke som en ændring af Brugerbetingelser, men sker i stedet med henblik på, at indholdet på TV 2 Play altid er aktuelt og tidssvarende. 

Ændring af vilkår 

TV 2 kan løbende ændre og tilrette TV 2 Play Brugerbetingelser. Ved mindre justeringer vil disse blive oplyst via TV 2 Play kundeservice: https://play.kundeservice.tv2.dk/hc/da. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage den e-mailadresse, du har oplyst. 

  

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 

  

TV 2 kan ændre Brugerbetingelserne, herunder af følgende grunde:

  • Behov for tilpasning af vores tjenester, herunder omstrukturering af eller ændring af abonnementstyperne 
  • Forretningsmæssige grunde, f.eks. relateret til TV 2's administration af abonnementsaftalerne 
  • Markedsmæssig udvikling 
  • Lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn

Ved væsentlige ændringer af Brugerbetingelserne vil du modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst, minimum 30 dage før ændringen træder i kraft. 
 
Hvis du ikke vil acceptere ændringen af Brugerbetingelserne, kan du opsige dit abonnement. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, anses du for at have accepteret ændringen. 
 
TV 2 kan uden varsel til enhver tid gennemføre uvæsentlige ændringer af Brugerbetingelserne, herunder konsekvensrettelser, ændring af rækkefølgen på afsnit og mindre tilpasninger i vilkårene for brugen af TV 2 Play.

Ændring af priser 

TV 2 kan løbende ændre abonnementspriserne bl.a. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst. 

  

Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden. 

TV 2 kan gennemføre prisstigninger på dit TV 2 Play abonnement, hvis formålet er at imødekomme: 

  • TV 2's øgede program- og distributionsomkostninger (f.eks. som følge af indkøb af rettigheder til sport, ændringer af programindhold, eller øgede rettighedsudgifter til programindhold) 
  • Øgede omkostninger som følge af inflation, stigning i afgifter, drifts- og administrationsomkostninger (herunder lønudgifter og udgifter relateret til udviklingen af TV 2 Play-platformen), skatter eller gebyrer til tredjemand 
  • Behov for tilpasning af vores tjenester, herunder omstrukturering af eller ændring af abonnementstyperne 
  • Manglende eller utilstrækkelig lønsomhed på TV 2 Play (f.eks. som følge af faldende reklame- og/eller abonnementsindtægter), eller 
  • Lovgivning, påbud eller praksis fra domstole, administrative myndigheder eller klagenævn

Ved prisstigninger vil du modtage en individuel varsling på den e-mailadresse, du har oplyst, minimum 30 dage før ændringen træder i kraft.
Hvis du ikke vil acceptere prisstigningen, kan du opsige dit abonnement frem til den dag, hvor prisstigningen træder i kraft for dig. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, anses du for at have accepteret prisstigningen. 
TV 2 kan uden varsel til enhver tid gennemføre prisnedsættelser. 

Opsigelse  

Hvis du ønsker at opsige et abonnement, som er betalt med et betalingskort, skal du gøre dette via din profilside ”Mit TV 2”. 

  

Måneds- og kvartals- og årsabonnementer kan opsiges senest 2 dage før næste betalingsdato. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk og løber til og med udgangen af den efterfølgende abonnementsperiode. Hvis et abonnement opsiges i en betalingsperiode, fortsætter adgangen til tjenesten indtil betalingsperioden udløber og abonnementet fornyes ikke. Se "Kampagnetilbud" for opsigelse i en gratis-periode. 

  

Hvis du ønsker at opsige et abonnement som du har købt direkte gennem TV 2, skal du gøre dette via selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’. Hvis du ikke ønsker at betale for en ny periode, skal du opsige dit abonnement inden din næste betalingsdato. Du kan se din næste betalingsdato på selvbetjeningssiden ’Mit TV 2’. Vær opmærksom på, at betalingstidspunktet er det tidspunkt på af dagen, hvor du oprettede dit abonnement.   

  

Abonnementet fortsætter indtil det opsiges, hvorefter det ophører ved førstkommende betalingsdag, senest 30 dage efter opsigelsen. Se afsnittet vedrørende ’Gratis prøveperiode og kampagnetilbud’ for opsigelse i en gratis prøveperiode. 

  

Privatkunder med abonnement med betalingsfrekvens på 90 eller 365 dage kan opsiges med 30 dages varsel ved at tage kontakt til TV 2 Kundecenter. 

  

For sen betaling  

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt. 

Hvis betalingsfristen overskrides, eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har TV 2 ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for det tab (med renter og omkostninger), som TV 2 har lidt. 

Hvad betyder det for mig som eksisterende TV 2 Play abonnent?

Hvis du har et TV 2 Play abonnement købt direkte gennem TV 2 før 23. april 2024 og du ikke ønsker at acceptere de nye brugerbetingelser, skal du opsige dit abonnement før de nye brugerbetingelser træder i kraft 27. maj 2024. Du kan til enhver tid opsige dit TV 2 Play abonnement på Mit TV 2. 

Hvis du ikke foretager dig noget, er de nye TV 2 Play Brugerbetingelser gældende for dig og for brugen af dit abonnement på TV 2 Play fra 27. maj 2024. 

Hvornår træder de nye TV 2 Play Brugerbetingelser i kraft?

De nye TV 2 Play Brugerbetingelser gør sig gældende for alle nye kunder, der køber et abonnement fra 23. april 2024 og for eksisterende abonnenter, der har købt abonnement før 23. april 2024, gør de sig gældende fra 27. maj 2024. 

Var denne artikel en hjælp?
46 ud af 237 fandt dette nyttigt
Drevet af Zendesk